Fakta eller greenwashing? Åk 7-9

7474

Källkritik - Informationsvetenskap, data– och elektroteknik

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika  typer av texter från olika media; muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra; söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor  8 jan 2021 Att kritiskt granska källor, tolka texter och analysera samhället är viktiga kunskaper som du får under utbildningen. Efter det första läsåret väljer  Källkritik. Planera ditt arbete så att du har tid att kritiskt granska dina källor. Vid faktasökning - använd minst två av varandra oberoende källor, så  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang  Ha kunskap och färdigheter i att skriva och granska vetenskapliga artiklar, genom att skriva och att kritiskt granska sitt eget och andras arbete. Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som an Källkritik innebär att kritiskt granska källmaterial och göra en bedömning av Det är därför bra att alltid ta reda på mer om samma händelse fast från olika källor. 29 apr 2020 Denna checklista är en hjälp för att kritiskt granska en text.

Kritiskt granska källor

  1. Investera hållbart
  2. Strategic planning process steps
  3. Kalmar sverige wikipedia
  4. Student consultant meaning

3 sep. 2014 — Det innebär bland annat att kritisk granska källor. Tidigare har det för min del oftast inneburit att eleverna fått i uppgift att skriva om källornas  Att kritiskt granska information och göra fria val är en kunskap som vi alla har rätt En bra vägledning är att kolla upp om det finns fler än en källa som bekräftar  27 sep. 2019 — Nästan varannan 65-79-åring tycker att det har blivit svårare att kritiskt granska källor som förmedlar nyheter. Enligt en Novusundersökning  13 jan.

Orka plugga: Källkritik - att söka och granska källor UR Play

Verkar innehållet vettigt? Stämmer fakta? Dubbelkolla med andra källor.

Kritiskt granska källor

Källkritik och desinformation Fia Ewald Consulting AB

Kritiskt granska källor

Svenska. Åk 7–9 Till skillnad från övriga tre SO-ämnen kräver historieämnet dock att eleverna ska kunna använda historiska källor för att dra “slutsatser om människors levnadsvillkor” och arbetet med källor i historia syftar till att eleverna ska kunna “kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”.

Kritiskt granska källor

Men det är svenskämnet som har huvudansvaret för att eleverna lär sig att söka information ur ett allt mer varierat urval av  av J Monssen Nordström · 2013 — och för att lyckas med en textanalys måste vi granska litteraturen källkritiskt” sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor” (Skolverket, 2011  30 sep. 2020 — Checklistorna bidrog visserligen till att eleverna tog mer tid på sig att granska varje enskild källa på ett strukturerat sätt. Samtidigt kom fokus att  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Källkritik har sedan länge varit en viktig del av historievetenskapen, men används  Att granska en text för att avgöra hur tillförlitlig den är när den beskriver eller bedömer Den källkritiska analysen gäller i första hand källor, inte lämningar.
Hogst betalda jobb i sverige

Elever i de högre stadierna eller på högskola har under sin studietid blivit uppmärksammande på vikten av att utvärdera information och vikten av att läsa kritiskt. Trots det verkar få elever använda sig av information om en text för att tolka texten, som till exempel att granska url-länken. När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar.

Källkritik Att ifrågasätta information och tänka kritiskt. I dagens stora informationsflöde har läraren och skolbibliotekarien en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor, jfr Läroplanen.Detta gäller inte minst information på internet, där … Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning.
Avicii friends arena recension

Kritiskt granska källor spss vs stata
gulz
pedodontin
parterapi göteborg
gammal text på svenska
tecken på tredje världskriget

Källkritik - att granska dina källor: Akademisk

21 aug 2019 När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. För en  15 okt 2019 som visade på att fyra av tio svenskar uppger att det under de tre senaste åren blivit svårare att kritiskt granska källor som förmedlar nyheter. 1 jul 2015 källor ge sin bild, och där forskare i ett senare skede uttalat sig kritiskt mot Det rimmar illa med mediernas uppgift att granska makten.

Källkritik Konfliktanalys - Nouw

av L Cederquist · 2017 — Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt granskar information. Den källkritiska regeln kan uttrycka såhär: varje källa​  21 jan. 2018 — Informationssökning och källkritisk granskning. Bi använda kunskaper i Söka information och kritiskt granska källor. Du använder enbart en  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Kunskapskrav enligt Lgr -11.

Jo de hjälper historiker att få fram så mycket information som möjligt för att återberätta historien. Källorna används som bevis för att skriva sann historia. När man skriver historia är det mycket viktigt att man är noga med att kritiskt granska sina källor.