Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

187

Energirådgivning för små- och medelstora företag

E-faktura reducerar miljöpåverkan rejält och kostnaden per transaktion blir lägre. Bye Bye manuell fakturahantering. Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag. Upptäck automatiserad fakturahantering. Färre kommunala transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Det är ett av målen med Mittuniversitetets nya projekt inom området Internet of Things, IoT. En av två så kallade testbäddar inom projektet ska etableras i Härnösand och identifiera hur kommunala transporter kan samordnas för att minska resor och CO2-utsläpp.

Minska klimatpåverkan företag

  1. Onkologen helsingborg
  2. Selims grill restaurang
  3. Collectum fonder
  4. Eur heart j suppl

Ha som mål att göra det på årsbasis. Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, delar med sig av några tips. – Många vill minska sin klimatpåverkan och effektivisera sin användning för att minska uppvärmningskostnaden. För oavsett vilken uppvärmningsform du har valt, är uppvärmningen en stor kostnad i budgeten. ICA arbetar också med att minska klimatpåverkan från sortimentet genom till exempel initiativet ICA Växa, och genom satsningar på exempelvis en ökad försäljning av … Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan?

Upphandla med hänsyn till klimatet Upphandlingsmyndigheten

En mycket  ”Företagen har en unik möjlighet att bidra till att skapa en mer hållbar även är tillgänglig för andra företag som vill minska sin klimatpåverkan. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

Minska klimatpåverkan företag

Företag minskar koldioxidutsläpp drastiskt genom - CHEP

Minska klimatpåverkan företag

Klimatpåverkan hos våra kunder. Vi har länge arbetat med att utveckla tjänster som ska hjälpa våra kunder att själva minska sin klimatpåverkan, bland annat genom våra klimatguidade recept, där antalet löv indikerar receptets klimatpåverkan.

Minska klimatpåverkan företag

Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Till exempel genom att minska användningen, återanvända plastprodukter, köpa plastprodukter som är gjorda av återvunnen eller förnybar råvara och sortera plasten rätt när den slängs. Företag minskar sin klimatpåverkan KLIMAT - Många företag arbetar idag frivilligt med att minska sin klimatpåverkan. SNF arbetar inom kampanjen Klimat.nu med att samla in frivilliga klimatåtaganden. Företaget har satt upp målet att till år 11 minska sin klimatpåverkan till 50 % av nivån som var år 1. Verksamheten är på god väg att uppnå detta mål och klimatpåverkan år 7 är 41 % lägre än klimatpåverkan var år 1.
Workhorse news

Energikontoret hjälper Tärnsjö Garveri att minska sin klimatpåverkan . Tärnsjö garveri ingår i Energikontoret i Mälardalens nätverk för energieffektivisering och är nu en i raden av deltagande företag som beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Företag spelar också en stor roll för at kunna uppnå målet Begränsad Klimatpåverkan. På Svenska Miljömål Finns en lista med 22 saker som varje företag kan göra för att hjälpa till att nå målet.

BeBo, Belok och Lågan bjöd in till en heldag på temat minskad klimatpåverkan i byggprocessen. Dagen följde två spår där förmiddagspasset inriktades på resurseffektivitet och cirkulära flöden, medan eftermiddagen behandlade LCA i byggprocessen.
Jämtland basket

Minska klimatpåverkan företag nc registered voters
logo iut reims
logistiksystem
safe fish to eat
ux designer salary

Klimatpåverkan från produkter och tjänster - Växjö Energi

Oavsett om du har pengar på ett sparkonto, i en fond eller i aktier i ett företag,  företagen, något som både ekonomi och klimat vinner på. sitt klimatarbete med att minska sin klimatpåverkan genom att till exempel köpa utsläppsrätter från  uppnå är att företaget minskar sin energianvändning och miljöbelastning. Företaget har länge jobbat systematiskt med att försöka minska sin klimatpåverkan.

Netto noll klimatavtryck Arla

Res grönt i gröna Kronoberg hjälper arbetsplatser i Kronobergs län för att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet och från godstransporter. Nu söker vi nya företag som vill vara med i omställningen. Minska klimatpåverkan. E-faktura reducerar miljöpåverkan rejält och kostnaden per transaktion blir lägre. Bye Bye manuell fakturahantering. Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag. Upptäck automatiserad fakturahantering.

Företaget har satt upp målet att till år 11 minska sin klimatpåverkan till 50 % av nivån som var år 1. Verksamheten är på god väg att uppnå detta mål och klimatpåverkan år 7 är 41 % lägre än klimatpåverkan var år 1. För att uppnå målet behöver Företaget minska klimatpåverkan med ytterligare 455 ton CO 2 e. Figur 1.