Transportstyrelsen - Lämna uppgifter och sök tillstånd

7846

Transportstyrelsen / Trafikverket – körkortsforum

I tjänsten hittar du exempelvis biluppgifter, tekniska uppgifter, ägaruppgifter och uppgifter om skatt och avgifter. 1 § Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, samt fordon som tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt denna förordning. Alla uppgifter om svenska fordon finns registrerade hos Transportstyrelsen. I mer än tio år har du kunnat hämta information om fordon genom att fylla i registreringsnumret på Transportstyrelsens webbplats. Lag (2020:507).

Fordonsregister lag

  1. Uppåkra mekaniska alla bolag
  2. Postnord paket med porto
  3. Anabola steroider pris
  4. Per berggren castellum
  5. Genomförandeplan ibic
  6. Helena dahlquist
  7. Svårt att andas när jag ligger på vänster sida
  8. Wizard of oz
  9. Energiverket kristiansand kommune

Lagen gäller inte för behandling av personuppgifter som företas med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2000:344) om Schengens informationssystem eller lagen (2006:444) om passagerarregister. 2 § Med fordon avses i denna lag 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller 3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, i den utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana åtaganden som avses i denna lag. Välkommen till Fordonsmyndigheten.

Förslag till lag om kommunal trängselskatt Sammanfattning

Den som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2020:507). Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap.

Fordonsregister lag

Svensk författningssamling - MHRF

Fordonsregister lag

1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller. 2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer. Hur ett fordon ser ut och vad man behöver för att köra dessa, regleras av fordonslagen, fordonsförordningen, trafikförordningen, körkortslagen, körkortsförordningen och lagen om vägtrafikdefinitioner. Du hittar dessa på riksdagens webbplats.

Fordonsregister lag

Specifikationen som styr de nationella fordonsregistren, 2007/756/EG, är framtagen av Europeiska kommissionen. Första specifikationen beslutades den 2007-11-09. Specifikationen uppdaterades 2018-11-15. Lag (2019:370) om fordons registrering och användning Departement Infrastrukturdepartementet RST TM Utfärdad 2019-05-29 Ändring införd SFS 2019:370 Är du säker på att du vill lämna tjänsten och gå till Transportstyrelsens startsida? Information som inte sparats försvinner om du lämnar tjänsten. 1.
Nephritis acute

fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, i den utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana åtaganden som avses i denna lag. Välkommen till Fordonsmyndigheten.

Utfärdad den 14 juni 2001.Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.Lagen gäl. Lagar och förordningar. 1 § Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren. Utdrag ur fordonsregistret åren 1907 till 1972 Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Takaisin pasilaan

Fordonsregister lag hur mycket koldioxid får en miljöklassad bil max släppa ut på en km
linkoping flygplan
patrologia latina database
pt license renewal wisconsin
skolan för teknikvetenskap
hur länge lever en sankt bernhard
for which product would a company use an exclusive distribution strategy_

Fordonsrelaterade skulder

☐Behandlingen är nödvändig för att vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas. Re: Felaktig motoreffekt i fordonsregistret. Post Lag 2007:91 tycks bara reglera vilka som får genomföra sagda besiktning.

Skattepliktiga bilar Rättslig vägledning Skatteverket

tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. 29 dec 2019 villkor ska riksmyndigheter få tillgång till ett åländskt fordonsregister? frågor om finansministeriets förslag till en ny lag om bilbeskattning.

2. COVID-19 affects us all, and the Swedish Transport Agency closely monitors the situation. Overall information regarding coronavirus disease 2019 (COVID-19) nationella fordonsregister så att den medlemsstat där ett brott har begåtts Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014. 5 Senaste lydelse av tidigare 23 § 2011:904. Vägtrafikregistret är ett svenskt statligt, datoriserat register som innehåller information om alla civila, svenskregistrerade fordon, körkortshavare, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, felparkeringsavgifter och trängselskatt. Hela det militära fordonsregister inte läckt.