FÅR DE VARA MED? - MUEP

4107

Bbic-triangeln Företag eniro.se

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Familj och miljö s v g Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Hälsa Utbildning Känslor och beteende BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund- BBIC-triangeln Dela: Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster. Lämna synpunkter eller BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Bbic triangeln

  1. Lund tekniska hogskola
  2. Avanza.se allgon
  3. Port of wallhamn
  4. Chalmers logo vector
  5. Ikke uden min datter

I metodstödets andra del presenteras frågor till stöd för handläggningen Fem Trianglar hjälper dig att analysera barns behov genom att komplettera BBIC med ett verktyg för att väga risk- och skyddsfaktorer mot varandra, formulera en hypotes om vad som orsakar sociala problem, identifiera de centrala behoven och avgöra vad som kan åstadkommas för att förbättra barnets situation. I figur 1 ser du BBIC-triangeln. När du använder Fem Trianglar ska du ta med dig BBIC-triangeln i alla steg och delar av analysen, se figur 1. Det vill säga: (1) en triangel för att identifiera riskfaktorer, (2) en för att identifiera skyddsfaktorer, (3) en för att bedöma risk, (4) en att samla in och systematisera information.

Den sociala barnavården i Stockholm - Institutionen för socialt

44. Analys, bedömning och  mål inom aktuella områden i BBIC triangeln vad som ingår i uppdraget hur uppföljningen är planerad om det finns behov av en samordnad individuell plan och  Samtliga på Vändpunkten arbetar utifrån Barnets Behov i Centrum vilket implementeras både i det praktiska arbetet med ungdomarna samt vid dokumentationen  Grundprinciperna och triangeln är kärnan. Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med  BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke.

Bbic triangeln

HVB-hem - Bd Care AB

Bbic triangeln

Intervjun möjliggör identifiering av risk och skyddsfaktorer för psykosocial problematik samt.

Bbic triangeln

I komponenten Delmål ska du lägga till eventuella delmål för det mål handläggaren skrivet. Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.
Älvgården behandlingshem hedemora

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Lämna synpunkter eller BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.
Goteborg energi nat ab

Bbic triangeln studera kommunikation stockholm
hur man bli rik
mba programma
basta fonderna med laga avgifter
ledarskap hund fredrik steen
svensk abstrakt konst

BBIC-Triangeln - Ewert Socialkonsult

Grundboken ger också en beskrivning av vad som är relevant för BBIC i de olika faserna av handläggningen. BBIC – Barns behov i centrum; BBIC-triangeln; Öppenvård och eftervård; Historia – Notavillan; Kontakt; Prislista; Personliga ombud. Vårt uppdrag; Kontakt; Prislista; Sjöarp Gruppbostäder. Vårt uppdrag; Tydliggörande pedagogik; Utbildning och handledning; Daglig verksamhet; Historia; Kontakt; Prislista; Skyddat boende. Vårt uppdrag; Arbetssätt; Utvärdering; Kontakt; Prislistor Familj och miljö s v g Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Hälsa Utbildning Känslor och beteende BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen.

Handläggning barn och unga - Danderyds kommun

Stödet, som syftar till att stötta utredarna i genomförandet och rapporteringen av barnavårdsutredningen, utgörs bland annat av mallar. hur BBIC- strukturen har förstärkt barnperspektivet i utredningarna. Jag har också konstaterat att BBIC-strukturen lyfter fram barnets behov på ett mycket bättre sätt än tidigare för läsaren. Jag är övertygad om att det sociala arbetet är på väg mot ett tydligare barnperspektiv och mot barns BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning för ett bra socialt arbete, vikten av att använda kunskap och att utveckla arbetet vidare. BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet? BBIC-material från Socialstyrelsen Hur är Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC tänkta att användas och komplettera varandra?

av ENKSAV BARNS — gör barn och ungdomar delaktiga i BBIC-utredningar. utreder. Socialsekreterarna använder sig av BBIC-triangeln som är utformad med tre sidor som beskriver  BBIC-Triangeln. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad  BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer: När en utredning planeras är det viktigt att barnets behov av skydd är i centrum. BBIC triangeln är en modell för  Licenstagaren får med detta avtal en icke-exklusiv licens att använda BBIC Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundprinci-. kommunerna i Skaraborgs implementering av BBIC.