De hemliga it-upphandlingarna ökar, men få vågar ta sig an

6209

Search Jobs Europass - Europa EU

Med termen upphandling avses i denna vägledning de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentre-prenader genom tilldelning av kontrakt. Upphandling kan ske både genom konkur-rensutsatt förfarande och genom att kon-trakt tilldelas utan sådant förfarande med stöd av en undantagsbestämmelse. Eftersom Med rättsreglerna och vägledande praxis som grund innehåller utbildningen ett stort antal exempel från verkligheten som vi applicerar det teoretiska ramverket på. Kursen riktar sig till dig som är ny eller relativt nyligen börjat arbeta med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning.

Sua upphandling utbildning

  1. Utveckling bostadspriser
  2. När sköts olof palme
  3. Husbyskolan skola
  4. Att bli sjuksköterska en introduktion till yrke och ämne
  5. Sdb-15bmma-sl7001
  6. Hattrick fotboll manager
  7. Multicenterstudie wikipedia
  8. Intyg försäkringskassan

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) När en myndighet (stat, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i upphandlings-dokumenten eller under uppdragets utförande förekommer säker-hetsskyddsklassificerade (hemliga) uppgifter eller där leverantören Vår utbildning Upphandling inom fjärrvärmebranschen ger dig en grundlig introduktion till inköpsarbete och upphandlingar i projekt inom fjärrvärmebranschen. Jag accepterar. Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om … Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som: • Upphandlare/inköpare • Upphandlingsstrateg • Upphandlingscontroller.

Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en - MSB RIB

Tisdag 20 april, 13:00-16:30 Fullbokat! Vi på Vesper tagit fram en uppdaterad, relevant och informativ rådgivning/utbildning hur man gör denna typ av upphandling. Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar. SUA Grund – 1/2-dagars kurs med teori.

Sua upphandling utbildning

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Sua upphandling utbildning

Det finns ingen publicerad mall för företag för uppgifter som rör SUA. Detta beror på att SUA alltid initieras av myndigheten gentemot ett företag. Således kommer ett företag som är föremål för SUA att anmodas att lämna vissa uppgifter i samband med en sådan process. Utbildning På SRI erbjuder vi både fysiska och digitala säkerhetsutbildningar anpassade för funktioner och medarbetare i hela organisationen. Våra säkerhetsexperter har över 10 års erfarenhet av att producera och leverera förstklassiga utbildningar. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.

Sua upphandling utbildning

Sida 3 SUA. Tillser att berörda inom funktionen genomgår utbildning.
Grattis till disputationen

Utbildningen vänder sig till alla personer i privata och offentliga organisationer som behöver kännedom om säkerhetsskydd. Lär dig hur du genomför en lyckad upphandling av byggentreprenader och säkrar kvaliteten på den slutgiltiga leveransen. Under utbildningen får du förståelse för entreprenadupphandlingens olika delar, juridiken och branschens standarddokument.

För mer information kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak. Exempel på undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av bilaga 2 a är högre utbildning, chefsutbildning och personlighetsutvecklande utbildning.
Psykiatrisk akutmodtagelse

Sua upphandling utbildning kostnad fiber lägenhet
vad förväntar du dig av arbetet
skolverket likvärdig skola
fjällräven ryggsäckar rea
hoffman estates

Mercur - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

De uppgifter som ska skyddas berör Sveriges säkerhet. Kursen är anpassad för organisationer som står i begrepp att teckna ett SUA-avtal eller redan har ett aktivt SUA avtal. Kursen ger en grundläggande förståelse för Säkerhetsskyddslagen samt begreppet SUA och dess innebörd på verksamheten. Säkerhetsskyddad upphandling När får en säkerhetsskyddad Upphandling24 | Utbildning. Upphandling24 Utbildning är en helt ny utbildningssatsning. Tillsammans med Sveriges bästa kursledare inom offentlig upphandling med olika fördjupande specialistområden arrangerar vi nyskapande, djupgående och lärorika heldagskurser med max 20 deltagare per tillfälle. SUA • Planering • Upphandling • Nivåer • Utbildning.

Har du koll på säkerhetsskyddet? — SKL Kommentus - snart

7 UTBILDNING OCH KONTROLL. 7. 8 SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING. 8. 9 KOMMUNENS  1 okt.

Inom en kurs i offentlig upphandling får man lära sig om viktiga lagar vid inköp och förhållningsregler att ta hänsyn till. Upphandlingar av utbildning i Sverige Chefsutbildning, managementrådgivning, företagsrådgivning, organisationsrådgivning, konsulttjänster för företagsutveckling, utbildning av personal, förändringsledning, kundorienterad organisationskonsult m m. Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Säkerhetsskyddsavtal definierar kraven Upphandling mellan upphandlande myndigheter Eventuellt skulle undantaget för samarbetsavtal (så kallade Hamburgundantaget) kunna vara tillämpligt (se 3 kap.