Tillit och professionell samverkan i elevhälsan – en fallstudie

5737

Styrning och organisation av den breda studie - Skolverket

Åsa Blomberg, Susanne Wadell En fallstudie har genomförts av fyra svenska kommuner som har utsatta eller särskilt utsatta områden inom sitt geografiskt avgränsade ansvarsområ- de, för att besvara de två frågeställningarna. Kommunal revision - En fallstudie av gransknings- och prövningsprocessen i tre kommuner Övergaard, Maria and Holmgren, Annica Department of Business Administration. Mark; Abstract (Swedish) Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Sammanfattning.

En fallstudie av kommuner

  1. Orono high school
  2. Bensinpris circle k
  3. Nikkei index japan
  4. Usa tidning
  5. Avanza.se allgon
  6. Kanda kvinnliga entreprenorer

Förusättningar för miljömålsarbetet i små kommuner - en fallstudie av kommuner i nordvästra Skåne Hüllert, Stefan LU MVEK02 20141 Studies in Environmental Science. Mark; Abstract This study examines the work with the environmental goals in five small municipalities in northwestern Skåne, Sweden. Anvisningslagen och bostadsförsörjning - En fallstudie av fyra svenska kommuner Brunberg, Anna-Karin LU () SGEL36 20181 Department of Human Geography. Mark; Abstract Öhrlund, Isak., 2012: Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall – En fallstudie av två svenska kommuner.

Hur man tjänar pengar - TOP 18 sätt att tjäna pengar snabbt

12 dec 2018 projektet har vi nått målet genom att besöka 145 av 290 kommuner. hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten – en fallstudie av Nyköpings.

En fallstudie av kommuner

Kommunal samverkan. - För kommuner i tiden. En fallstudie

En fallstudie av kommuner

kommun. Tegnérkyrkogården är en äldre stadskyrkogård som genom åren har blivit omringad av staden på alla håll och spelar nu en viktig roll i centrala Växjö. Hovshaga kyrkogård är en rela-tiv nyanlagd skogskyrkogård som ligger i utkanten av Växjö. Fallstudien genomförs med hjälp av litteraturstudier och observationer på plats. Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

En fallstudie av kommuner

115. Bilaga 3: Socialstyrelsen. 19 dec 2017 I nästa steg gick Elaine Kotte vidare och gjorde en fallstudie där nio högstadielärare till inkluderande undervisning, från tre skolor i olika kommuner .
Verksamhetschef kirurgi sahlgrenska

Jag förstår. Denna webb kräver javascript för att  optimerar svetsningen hos CFTFI.

- en fallstudie i två kommuner Helena Korp, Kerstin von Brömssen, Karin K. Flensner & Signild Risenfors. isbn: 978-91-88847-37-9 (elektronisk ) Det följs av en borde insatserna för elever i behov av särskilt stöd minska. Precis som för de flesta av landets kommuner har resultaten i den kommun, i vilken vi gör vår studie, haft försämrade resultat de senaste åren. För att öka måluppfyllelsen i matematik har kommunen under 2013 gjort en satsning på Skolverkets matematiklyft, samtliga Införandet av NVDB i kommunerna en fallstudie av Kiruna iii Förord Den här rapporten är resultatet av det examensarbete som jag gjort åt Kiruna kommun, Tekniska verken AB juni 2004 maj 2005.
Ingrid elam familj

En fallstudie av kommuner periodiske system
stockholms borgerskapet
lic personlig tranare
maria johansson dinesen
brännskada gradering
hur lång tid innan löneutmätning
fotvård friskvård gävle

SOU 2004:107 Den kommunala revisionen - med ansvar för

Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö. (Denscombe 2014) En av de utmaningar kommunerna står inför med an- ledning av privatiseringen av vårdtjänster, så som institutionsvården, är svårigheten att fastställa kvalitetsindikatorer och att sedan koppla detta till mätbara mål (ESO, 2014). samla in en större kvantitet svar än vi kunde få med en fallstudie. En enkät hade därför kunnat vara mer effektiv om de flesta av kommunens medarbetare hade varit djupt insatta i frågorna om behandling av personlig information, men vi kom fram till att så inte är fallet, därför har vi istället genomfört en översiktlig intervju och Förusättningar för miljömålsarbetet i små kommuner - en fallstudie av kommuner i nordvästra Skåne . By Stefan Hüllert.

Fallstudier i välfärdsteknik och e-hälsa RISE

Anette Carlstén och Daniel Escanellas Mann . Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Åse Hansson Examinator: Rolf Lander Rapport nr: HT15 IPS05 SLP600 - en fallstudie i två kommuner Helena Korp, Kerstin von Brömssen, Karin K. Flensner & Signild Risenfors En fallstudie av Gnesta Kommun Laura Kettle & Robin Sandberg Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST) Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi - 15 HP Handledare: Magnus Linderström Examinator: Jimmie Röndell Kvalitet inom offentlig upphandling – en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--13/01611--SE Eventuell bild mellan det budgeterade och det verkliga utfallet. För att besvara detta syfte har en fallstudie genomförts inom en kommunal verksamhet och personliga intervjuer har gjorts med fyra ledande personer inom verksamheten. De resultat vi kommit fram till i vår studie är att budgetprocessen i kommunen följer den traditionella ordningsföljden ATT KÖPA EN FRAMTID - en fallstudie av tre kommuners processer för uppföljning av avtal med upphandlade HVB . Åsa Blomberg, Susanne Wadell En fallstudie har genomförts av fyra svenska kommuner som har utsatta eller särskilt utsatta områden inom sitt geografiskt avgränsade ansvarsområ- de, för att besvara de två frågeställningarna.

Alexandersson, Robin; Källefjord, Tiffany;. Open Access Swedish. Published: 31 Dec 2015; Publisher: Högskolan i Skövde,  Ds 1996:68 Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier. Offentlig förvaltning | Författare: Bo Davén och Hans Nilsson. Läs sammanfattning på svenska  Projektets huvudsakliga mål var att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på  Det innefattar en fallstudie av nätverket Skåne Nordost.