Tidende2-2015forsideskisse1:Tidende omslag 14/2006 11-12

7585

Jernarbeid i samisk tradisjon - 3a - Girji-info

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA -landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked. EØS-avtalen omfatter heller ikke EUs tollunion, handelspolitikken, utenriks- eller sikkerhetspolitikken, EUs justis- og innenrikspolitiske samarbeid eller det økonomiske og monetære (Euro)samarbeidet. p.

Eøs avtalen enkelt forklart

  1. Kam 2021
  2. Hur man syr fast ett märke
  3. Salstentamen gu

GDPR står for General Data Protection Regulation, og innebærer nye regler innen personopplysningsloven. Loven trådte i kraft 20. juli 2018 og berører alle bedrifter og offentlige virksomheter i EUs medlemsland, Norge og andre EØS-land. 2013: En EFTA-dom slår fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen i en sak der en svensk statsborger fikk avslag fra NAV på søknaden om dagpenger mens han oppholdt seg i Sverige. Nei til EØS og EU! . Her er formålet med installasjonen av smartmåler enkelt forklart.

Kompetent kapital? - Tillväxtanalys

juli 2018 og berører alle bedrifter og offentlige virksomheter i EUs medlemsland, Norge og andre EØS-land. 2013: En EFTA-dom slår fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen i en sak der en svensk statsborger fikk avslag fra NAV på søknaden om dagpenger mens han oppholdt seg i Sverige.

Eøs avtalen enkelt forklart

Verkstedarbeider`n 3-2012 Skrivebeskyttet slideum.com

Eøs avtalen enkelt forklart

Hvem var med?

Eøs avtalen enkelt forklart

januar. 2018-03-14 EØS-avtalen er vedtatt. Det er den mest omfattende avtale vi noen gang har vedtatt i Norge. For første gang brukte vi Grunnlovens § 93 om avgivelse av suverenitet, og vi blir altså nå del av det såkalte indre markedet, en integrert økonomisk del av det, basert på de fire friheter.
Miljopartiet valresultat

Se hela listan på regjeringen.no This is "NUPI | EØS enkelt forklart" by Reinhartsen Media on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. EUs regelverk blir fortløpende tatt inn i EØS-avtalen slik at de gjelder for alle landene som har skrevet under avtalen. EFTA-landene som er med i EØS-avtalen, har ikke mulighet til å delta i beslutningsprosessen i EU, men landene kan komme med innspill i den forberedende fasen når Kommisjonen utarbeider forslag til nye rettsakter, som er lover som ligger under hovedreglene i EU-traktaten. EØS-avtalen er et samarbeid mellom land i EU og EFTA-stater som Norge, Lichtenstein og Island.

juli 2018. GDPR er en del av personopplysningsloven , og sammen beskriver de hvordan du plikter å behandle personopplysninger i virksomheten din. Man har i utgangspunktet ikke krav på sykepenger når man reiser utenfor EØS. Det betyr at man faktisk kan miste retten til å motta disse om du reiser utenfor EØS-landene, og kan til og med måtte betale tilbake det du har fått utbetalt dersom du har fått sykepenger mens du har oppholdt deg utenfor EØS. Utvidelsene og Storbritannias utgang i 2020 har gjort at Unionen i dag har 27 medlemsland.
Siemens mölndal jobb

Eøs avtalen enkelt forklart solarium manufacturers
vad betyder personlig hygien
varden senteret
bestseller online polen
socialt arbete avancerad niva distans
hur mycket ar 10 000 dollar
goteborg trams

Skiheltene fikk ostepremie - men de kan ikke ta den med hjem

Dessverre kan både spåkula og spåkona, her i klærne til regjeringa, gi både unge og eldre søvnløse netter. EØS-avtalen inneholder ikke konkrete bestemmelser om at det skal forhandles om en utmeldingsavtale med de Efta-landene og EU-landene som blir igjen, slik Traktaten om Den europeiske unions artikkel 50 gjør. Selve EØS-avtalen består uendret, og er ikke en del av forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Denne teksten er utviklet i forbindelse med et prosjekt Europeisk Ungdom jobber med som heter «EU i skolen». Prosjektet finansieres av UD sine Europamidler.Målet med prosjektet er å spre en større kunnskap om Europa, EU og Norges forhold til EU. Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov, med de endringer som følger av protokoll om justering av avtalen av 17.

Informationskompetens och Användarutbildning - LiU

• Handheve konkurransereglar i EØS-avtalen. • Påpeike konkurranseregulerande verknader av offentlege tiltak, eventuelt fremje forslag med sikte på å styrke konkurransen.

Beskrivelse av prosedyrer/hjelpemidler? Forklar. tydeligere hva som kreves. Peab PGS AB Sverige Vi har endret slik at kravet også kan dokumenteres med avtale. Overskriften var – ganske enkelt (!) ”et enklere språk i etenklere Norge”.Allerede Den første grund er at mange er bange for klart og tydeligt sprog.